Veľkosť trhu priemyslu PVC v Číne a trend budúceho vývoja

novinky2

Definícia
Polyvinylchlorid, v angličtine označovaný ako PVC (Polyvinyl Chloride), je monomér VINYL chloridu (VCM) spôsobený peroxidmi, nitridovými zlúčeninami atď. alebo pôsobením svetla a tepla.Polymerizovaný polymér.

Analýza priemyselného reťazca: Široko nadväzujúce aplikácie
Priemysel PVC je priemysel základných surovín založený na surovej soli, koksu a elektrických kameňoch.Existuje mnoho druhov výrobkov z PVC a veľký stupeň korelácie.Jeho následné produkty dosiahli tisíce odrôd a majú vysokú ekonomickú hodnotu.Je široko používaný v odvetviach, ako sú káble, hračky, hadice, filmy a medicínske produkty.Má ekonomický rozvoj ako ekonomický rozvoj mojej krajiny.Získajte kľúčovú pozíciu.

Čínsky priemysel PVC vždy zaujímal dôležité postavenie na svetovom trhu s bohatými zdrojmi a ekonomickou silou.Rozvoj čínskeho priemyslu PVC rastie alarmujúcim tempom, čo prinieslo veľkú podporu čínskej ekonomike.

Podľa analýzy stavu trhovej prevádzky a investičného smeru čínskeho priemyslu PVC v rokoch 2023-2029, ktorú zverejnila online sieť prieskumu trhu, veľkosť trhu čínskeho priemyslu PVC vzrástla zo 160 miliárd juanov v roku 2017 na 210 miliárd juanov v roku 2020 za posledných päť rokov nárast o 31 %.Za týmto celkovým rastom je trend rozvoja čínskeho priemyslu PVC a neustále zlepšovanie dopytu na trhu.

Budúci vývojový trend čínskeho priemyslu PVC bude pravdepodobne naďalej podporovať rast veľkosti priemyslu a podielu na trhu.V prvom rade, poháňaný výrobným a stavebným priemyslom, spotreba výrobkov z PVC bude naďalej rásť, čo bude poháňať rozvoj priemyslu.Po druhé, s nárastom spotrebiteľského dopytu sa zvýši aj cena výrobkov z PVC, takže veľkosť trhu v odvetví PVC sa bude ďalej rozširovať.Napokon, v súčasnosti vláda odvetviu výrazne podporila aj politickú a finančnú podporu, čo prinesie viac záruk pre rozvoj priemyslu.

Vo všeobecnosti veľkosť trhu a budúci vývojový trend čínskeho PVC priemyslu bude vykazovať silný rastový trend, ktorý prinesie viac ekonomických výhod a sociálnych výhod pre ekonomický rozvoj Číny.


Čas odoslania: 26. júna 2023